Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга Ш.Идэрбаясгалан Ханх суманд ажиллаж байна.

Мэдээ Фото мэдээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
2022.03.09
“Ханх сумын хөгжилд бидний оролцоо” сэдэвт   нээлттэй хэлэлцүүлгийг өрнүүлж иргэдийн дуу хоолойг сонслоо.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны захиалгаар Азийн хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд
“Ханх сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах” болон хатуу хог хаягдлын ландфилл байгууламж, бохир ус цэвэр байгууламжуудыг барьж байгуулах юм.
Энэ ажлын хүрээнд аймгийн Засаг дарга Ш.Идэрбаясгалангаар ахлуулсан ажлын хэсэг, БОАЖЯ-ны Аялал жуулчлалын бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн З.Оюуншүр, Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн удирдлагын газрын шинжээч Э.Түвшинбаяр, Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн зохицуулагч П.Түвшинжаргал, дэд зохицуулагч Г.Дэлгэрмаа болонтөслийн нэгжийн мэргэжилтнүүд Ханх суманд ажиллаж байна. Ханх сумын суурьшлын бүсийн газар зохион байгуулалт болон шинээр хатуу хог хаягдлын ландфилл байгууламж барих байршилтай танилцсан бөгөөд “Ханх сумын хөгжилд бидний оролцоо” сэдэвт   нээлттэй хэлэлцүүлгийг өрнүүлж иргэдийн дуу хоолойг сонслоо.