АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ХЭЛТЭСТЭЙ ЦАХИМ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

6079

2022.05.31
Авлигатай тэмцэх газраас санаачлан зохион байгуулж буй “Зөв зөвд шударга зөв” соён гэгээрүүлэх аяныг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг хялбаршуулах хүрээнд Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах комиссар Б.Тэрбиш, ажилтан, комиссар Н.Батчулуун нартай цахим уулзалтыг зохион байгууллаа. Тус уулзалтад аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга М.Алтаншагай, Ахлах мэргэжилтэн Х.Цэнд-Аюуш, мэргэжилтэн М.Батчимэг, Архивын тасгийн дарга Ж.Жавзанпагма, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Ш.Дамдиндорж, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга Б.Ганзориг, тус газрын хэлтсийн дарга З.Нямбар, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Л.Юмжирдулам, тус хэлтсийн тасгийн дарга Н.Хөвсгөлдалай, П.Майнбаяр, улсын бүртгэгч Б.Мөнхдэлгэр нар оролцов. Уулзалтаар Орон нутагт зохион байгуулагдаж буй авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулагдаж буй ажил, “Зөв зөвд шударга зөв” аяны мэдээллийг Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга М.Алтаншагай танилцуулж, Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг хялбаршуулах, шударга байдлын үнэлгээг дээшлүүлэх, дээрх байгууллагуудаас иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудын талаар санал солилцож, тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.