ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ХУВААРЬ ГАРЛАА

2195

2023.07.04
Тусгай шалгалт өгөх хуваарь гарлаа.
Тестийн шалгалт 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 08.00 цагаас эхэлж, 12.00 цагт дуусна.
Шалгалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын "Соёмбо" танхимд зохион байгуулна.
Хуваарьтай танилцана уу
des-1 des-2 des-3 des-4 desijn_udirdah_ ahlah_tsmel trijn_jlcilgee