БАЙГУУЛЛАГЫН “АЛСЫН ХАРАА”, “ЭРХЭМ ЗОРИЛГО”, “ЧАНАРЫН БОДЛОГО”-ЫГ АЛБАН ХААГЧДАД ТАНИЛЦУУЛЛАА

89

2024.04.02

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд ISO 9001:2015 олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 2024 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад “Алсын  хараа”, “Эрхэм зорилго” болон “Чанарын бодлого”-ыг ажилтан, албан хаагчдад мэдээллэв. Мөн чанарын менежментийн тогтолцооны гарын авлага, чанарын менежментийг хэрэгжүүлэх чанарыг багуудыг байгуулсан шийдвэрийг танилцуулж, албан хаагчид санал солилцлоо.