ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО НЭВТРҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЖУРМУУД ТАНИЛЦУУЛАВ

81

2024.04.02

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд ISO 9001:2015 олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд дагаж мөрдөх журмын төслүүд болон холбогдох хөтөлбөрийг боловсруулж 2024 оны 02 дугаар сарын 15, 22-ны өдрүүдэд албан хаагчдад танилцууллаа. Танилцуулагдсан журам, хөтөлбөрүүд:

-Сэтгэл ханамжийн судалгаа авах журам

-Баримт бичгийн журам

-Ажлын байрны 5С журам

-Гэрээний журам

-Дотоод аудитын журам

-Удирдлагын дүн шинжилгээний журам

-Хэрэглэгчийн гомдол шийдвэрлэх журам

-Шинэ ажилтныг чиглүүлэх хөтөлбөр

-Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр