Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах зар

1332

2023.06.08

Төрийн захиргааны сул орон тоонд шилжин томилогдох хүсэлтэй, шаардлага бүрэн хангасан албан хаагчид зард заасан хугацаанд тухайн байгууллагын цахим хаяг руу хүсэлт болон холбогдох бусад материалаа хүргүүлнэ. 

ЗАРЫН ФАЙЛ ЭНД-ЭЭС ТАТАЖ ҮЗНЭ ҮҮ 

silzleh_zar_2023-06

Зар болон сул орон тооны жагсаалттай танилцана уу

nijtleg image_001_1 image_002_1 image_003_1 image_004_1 image_005_1

image_006_1

image_007_1image_008_1image_009_1image_010_1image_011_1image_012_1image_013_1image_014_12023-06-15