ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

3171

2022.06.16

Хөвсгөл аймагт төрийн захиргааны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын, төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Зартай доорх линкээр орж танилцана уу.

https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001049&offset=1&limit=20