Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
A/272 МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
А/268 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/271 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/275 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/269 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНЭЭС ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧ ХАСАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/274 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/273 ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/276 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/266 ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2024-05-24 Татах
A/267 ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2024-05-24 Татах
A/264 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-05-24 Татах
A/262 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-24 Татах
A/265 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-05-24 Татах
A/261 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-05-21 Татах
A/260 СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЦАГИЙН ХЯЗГААРЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2024-05-21 Татах
A/259 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-21 Татах
A/254 ХАГАС ЖИЛИЙН МАЛ ТООЛЛОГЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-05-20 Татах
A/256 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-20 Татах
A/257 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-20 Татах
A/255 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2024-05-20 Татах