“ИЛҮҮДЭЛ ЖИНГҮЙ-ЭРҮҮЛ ИРГЭНТЭЙ ХӨВСГӨЛ” АЯН НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ.
11 2022.04
”Хүн амын хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, бие бялдраа чийрэгжүүлэх, биеийн дархлааг дэмжих” зорилгоор аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Илүүдэл жингүй- Эрүүл иргэнтэй Хөвсгөл” аян амжилттай үргэлжилж байна